Kursused

Kursused:

 

SIDEKIRI (Vanaslaavi kalligraafia)

Esmaspäeviti 18.00-20.00
5. oktoobrist – 21. detsembreni
Juhendaja: Ksenija Drozd
Hind: 250.-
Varasem kalligraafia kogemus ei ole oluline.
Keel: Rus, Ukr

See kursus on pühendatud tutvumiseks vanaslaavi kalligraafia ühe kauneima tüübi – tähtede sidumise e.
ligatuuridega.
Sellel kursusel tutvute tähtede konstrueerimise aluspõhimõtetega, õpite kuidas siduda tähti ja sõnu
pidevas mustris kasutades erinevat tüüpi seoseid.
Õpite linnusule lõikamist kirjutusvahendiks ja kirjutamist nendega, kopeerides ajaloolisi mustreid.
Saate teada kalligraafiliste töövahendite tööpõhimõtetest nagu laisulg, seensulg ja pintsel.
Õpite kirjakompositsiooni konstrueerimise põhimõtteid.
Kursuse lõpus loote saadud teadmiste põhjal oma loovtöö.

ВЯЗЬ
Пн 18.00-20.00
 5 октября-21 декабря
Преподаватель: Ксения Дрозд
Цена: 250.-
Каллиграфический опыт не обязателен
Язык: Рус, Укр

Этот курс посвящен знакомству с одним из самых красивых видов старославянской каллиграфии –
ВЯЗЬЮ.

На данном курсе вы усвоите базовые принципы построения букв ВЯЗИ, научитесь заплетать буквы
и слова в непрерывный орнамент, используя разные виды лигатур.
Научитесь затачивать птичьи перья и работать ими, копируя исторические образцы.
Также узнаете о принципах работы такими каллиграфическими инструментами как широкое перо,
тонкое перо и кисть.
Узнаете о законах построения шрифтовой композиции.
По итогу курса, на основе полученных знаний, вы создадите творческую работу.

LADINA KALLIGRAAFIA

I OSA
Kolmapäeviti 18.00-19.30
7. oktoobrist – 27. jaanuarini
Juhendaja: Anu Karjatse
Hind: 250.-
Varasem kalligraafia kogemus ei ole oluline.
Keel: Est, Eng, Rus

II OSA
Kolmapäeviti 18.00-19.30
3. veebruarist – 12. maini
Juhendaja: Anu Karjatse
Hind: 250.-
Varasem kalligraafia kogemus ei ole oluline.
Keel: Est, Eng, Rus

Alustame kalligraafia ajalooliste kirjadega (2.- 12. sajand), mis annab aluse edasisele tähe ja kirja
kujunemisele ning mõistmisele.
Tutvute Rooma kirjadest RUSTIKA, RUUTKAPITAAL ja UNTSIAAL kirjastiilidega ning Gooti kirjadest GOOTI
TEKSTUURKIRJAGA.
Saate teadmisi nende kirjastiilide kasutamisest erinevates tekstides nii ajaloolistel kui tänapäeva
vormidel.
Saadud teadmisi ja oskusi arvestades on Teil võimalik luua kalligraafiline kompositsioon.

Jätkame ajalooliste kirjastiilide õppimisega (12. sajandist kuni tänapäeva)
Tutvute Gooti kirjadest joonistatava LOMBARDIA VERSAALIDEGA. Renessansi kirjadest KALDKIRJA e.
Italicuga ja lõpetame kursuse COPPERPLATE e. Inglise peensulekirjaga.

Kursusel saate teadmised ajalooliste näidete põhjal kirja arenemisest, kirjastiilide sobivusest ja
kasutusest erinevates tekstides.
Saadud teadmisi ja oskusi arvestades on Teil võimalik luua kalligraafiline kompositsioon.

ЛАТИНСКАЯ КАЛЛИГРАФИЯ
Курс посвящен знакомству с историческими стилями письма и дает общее представление о
развитие письменности.
Этот восьмимесячный курс поможет вам в освоении базовых каллиграфических знаний.

Курс состоит из двух частей:
I ЧАСТЬ
Ср 18.00-19.30
7 октября – 27 января
Преподаватель: Ану Карьятсе
Цена: 250.-
Каллиграфический опыт не обязателен
Эст, Анг, Рус
Первая часть курса будет посвящена знакомству с историческими стилями письма 2-12 веков, что
в дальнейшем обеспечит общее понимание формообразования и построения букв.
Вы получите базовые каллиграфические знания, познакомитесь с ширококонечными
инструментами и сможете воспроизводить такие стили как РИМСКОЕ КАПИТАЛЬНО ПИСЬМО,
РУСТИКА, КВАДРАТНЫЙ КАПИТАЛЬНЫЙ, а также УНЦИАЛ и ГОТИЧЕСКОЕ ПИСЬМО.
Познакомитесь как с историческими, так и современными образцами текстов в которых
использовались эти стили письма.
На базе полученных знаний и навыков, вы сможете создать свою каллиграфическую композицию.

II ЧАСТЬ
3 февраля- 12 мая
Ср 18.00-19.30

Преподаватель: Ану Карьятсе
Цена: 250.-
Каллиграфический опыт не обязателен
Эст, Анг

Во второй части курса мы продолжим изучать основные исторические стили письма.
На базе исторических образцов вы узнаете о том, как развивалось письмо, начиная с 12 века и до
настоящего времени.
Вы узнаете о ЛОМБАРДСКИХ ВЕРСАЛАХ и о курсивных почерках, таких как ИТАЛЬЯНСКИЙ (ITALIC) и
АНГЛИЙСКИЙ КУРСИВ (COPPERPLATE).
Этот курс поможет вам овладеть остроконечными инструментами, а также вы узнаете о
разнообразии современных каллиграфических инструментов.
На основе полученных знаний и навыков вы сможете создать свою каллиграфическую
композицию.

COPPERPLATE (INGLISE PEENSULE KURSIIV)

Reedeti 18.00-20.00
2. oktoobrist – 18. detsembreni
Juhendaja: Tatiana Iakovleva
Hind: 250.-
Varasem kalligraafia kogemus ei ole oluline.
Rus, Est, Eng

See kursus aitab teil sukelduda kaunite kalligraafilistejoonte, kergete ja keerukamate vormide maailma ning tutvuda ühe kõige lemmikuma kalligraafilise kirjutamisstiiliga – INGLISE KURSIIV ehk COPPERPLATE.12 tunni jooksul valdate terava sule abil kirjutamise tehnikat. Alustades lihtsamatest elementidest ja harjutustest, liigume sujuvalt edasi keerukate tähtede, suletõmmete ja finessideni, omandades järk-järgult „INGLISE PEENSULE” rütmija harmooniat. Saadud teadmisi ja oskusi kasutades suudate luua omakalligraafilise kompositsiooni.

 

COPPERPLATE (АНГЛИЙСКИЙ КУРСИВ)
2 октября -18 декабря
Пт 18.00-20.00
Преподаватель: Татьяна Яковлева
Цена: 250.-
Каллиграфический опыт не обязателен
Рус, Эст, Анг
Этот курс поможет вам окунуться в мир прекрасных каллиграфических линий, утонченных, легких
и витиеватых форм и познакомится с одним из самых любимых каллиграфических стилей письма
– Английским курсивом или Copperplate.
В течении 12 занятий вы освоите технику письма остроконечным пером. Начиная от самых
простых элементов и упражнений в прописях, мы плавно будем переходить к сложным формам
букв, росчеркам и вензелям, постепенно осваивая ритм и гармонию «Английского курсива».

Опираясь на полученные знания и опыт, по итогам курса, участники создадут каллиграфические
свои композиции.

COPPERPLATE (INGLISE PEENSULE KURSIIV)

Teisipäeviti 18.00-20.00
6. oktoobrist – 22. detsembreni
Juhendaja: Tatiana Iakovleva
Hind: 250.-
Varasem kalligraafia kogemus ei ole oluline.
Rus, Est, Eng

See kursus aitab teil sukelduda kaunite kalligraafilistejoonte, kergete ja keerukamate vormide maailma ning tutvuda ühe kõige lemmikuma kalligraafilise kirjutamisstiiliga – INGLISE KURSIIV ehk COPPERPLATE.12 tunni jooksul valdate terava sule abil kirjutamise tehnikat. Alustades lihtsamatest elementidest ja harjutustest, liigume sujuvalt edasi keerukate tähtede, suletõmmete ja finessideni, omandades järk-järgult „INGLISE PEENSULE” rütmija harmooniat. Saadud teadmisi ja oskusi kasutades suudate luua omakalligraafilise kompositsiooni.

 

COPPERPLATE (АНГЛИЙСКИЙ КУРСИВ)
6 октября – 22 декабря

Вт. 18.00-20.00
Преподаватель: Татьяна Яковлева
Цена: 250.-
Каллиграфический опыт не обязателен
Рус, Эст, Анг
Этот курс поможет вам окунуться в мир прекрасных каллиграфических линий, утонченных, легких
и витиеватых форм и познакомится с одним из самых любимых каллиграфических стилей письма
– Английским курсивом или Copperplate.
В течении 12 занятий вы освоите технику письма остроконечным пером. Начиная от самых
простых элементов и упражнений в прописях, мы плавно будем переходить к сложным формам
букв, росчеркам и вензелям, постепенно осваивая ритм и гармонию «Английского курсива».

Опираясь на полученные знания и опыт, по итогам курса, участники создадут каллиграфические
свои композиции.

KALLIGRAAFIA LASTELE

Kolmapäeviti 16:00-17:00
4. novembrist 2020 – 12. märtsini 2021
Vanus 7-12 a
Hind: 200-
Juhendaja: Nestor Ljutjuk
Est, Rus, Eng

Info: tel. 58168444

 

KUTSUME 7–12-AASTASEID LAPSI KALLIGRAAFIA KURSUSELE!
Meie tänapäeva arvutimaailma keskkonna poolt ümbritsetud lastele on just kalligraafia suurepärane vahend kannatlikkuse ja visaduse kasvatamiseks. Kalligraafia õpetab analüüsima, arendab mälu ja toob välja lapse loomingulisi võimeid. Annab hindamatu panuse lapse arengule tervikuna.
Kalligraafia tunnis laps:
– tutvub mitmesuguste kalligraafiliste stiilidega
– õpib valdama erinevaid kirjutamisvõtteid, kasutades selleks erinevaid kalligraafilisi tööriistu
– õpib kirjutama ja kujutama ilusaid ja loetavaid tähti
– õpib käsitsi valmistama paberit
-tutvub kõrgtrüki tehnikaga
– kursuse lõpus luuakse käsitsi valmistatud paberist oma raamat

 

ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ 7-12 ЛЕТ НА КУРС КАЛЛИГРАФИИ!
В современном компьютерном мире каллиграфия для ребенка – это прекрасное средство воспитания терпения, усидчивости, аккуратности, точности. Это искусство учит думать, анализировать, тренирует память, а также раскрывает творческие способности. Занятия каллиграфией вносят неоценимый вклад в общее развитие ребенка, так как прекрасно развивает
мелкую моторику, делает движения сильными и координированными.
На этом курсе ваш ребенок:
– Научится правильно сидеть во время письма, держать перо;
– Познакомится с разными каллиграфическими стилями и техниками письма;
– Познакомится с разнообразием каллиграфических инструментов;
-Узнает, как писать и рисовать буквы, делая их красивыми и читаемыми;
– Научится отливать бумагу вручную;
– Познакомится с техникой высокой печати.
– По итогам курса, используя сделанную вручную бумагу, создаст свою собственную арт-книгу.
Когда: с 4 ноября 2020 по 3 марта 2021
каждую среду с 16.00 до 17.00
Возраст: 7-12 лет
Стоимость: 200 евро
Количество участников: 12 человек
Преподаватель: Нестор Лютюк
Язык: Эст., Рус., Анг.
Информация: 58168444

 

KALLIGRAAFIA LASTELE

Laupäeviti 13:00-14:00
3. oktoobrist – 15. maini
Vanus 7-11
Hind: 300-
Juhendaja: Tiina Kull
Rus, Est, Eng

Kaasaegses arvutimaailmas on lapsele suunatud kalligraafia suurepärane vahend kannatlikkuse,
visaduse, täpsuse suurendamiseks. Kalligraafia õpetab analüüsima, koolitab mälu ja toob välja lapse
loomingulisi võimeid.
Kalligraafia annab hindamatu panuse lapse üldisesse arengusse, kuna see arendab suurepäraselt
peenmotoorikat, muudab liigutused tugevaks ja koordineerituks.
Sellel kursusel õpib teie laps:
kirjutamise ajal korralikult istuma, õigesti hoidma pliiatsit, et tulemus kirjutamisel oleks väga hea;
tutvub mitmesuguste kalligraafiliste stiilidega;
saab teada kirjutamise ajaloost;
valdab erinevaid kirjutamisvõtteid, kasutades erinevaid kalligraafilisi tööriistu;
õpib kirjutama ja joonistama tähti, muutes need ilusaks ja loetavaks.
Kalligraafiakursuse raames õpib Labora laboratooriumides käsitsi valmistama paberit.
Kursuse lõpus luuakse käsitsi valmistatud paberil oma loominguline töö.

КАЛЛИГРАФИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

3 октября – 15 мая
Сб. 13:00 – 14:00
Возраст 7 -11 лет
Цена: 300.-

Преподаватель: Тиина Куль
Рус, Эст, Анг
В современном компьютерном мире Каллиграфия для ребенка – это прекрасное средство
воспитания терпения, усидчивости, аккуратности, точности. Каллиграфия учит думать
анализировать, тренирует память, а также раскрывает творческие способности.
Каллиграфия вносит неоценимый вклад в общее развитие ребенка, так как прекрасно развивает
мелкую моторику, делает движения сильными и координированными.
На этом курсе ваш ребенок:
Научится правильно сидеть во время письма, держать перо;
Познакомится с многообразием каллиграфических стилей;
Узнает, как развивалась письменность;
Освоит различные техники письма, используя разные каллиграфические инструменты;
Узнает, как писать и рисовать буквы, делая их красивыми и читаемыми;
В рамках курса каллиграфии, в мастерских «Лабора» научится отливать бумагу вручную.
По итогам курса, используя, сделанную вручную, бумагу создаст свою творческую работу.

USTAAV (Vanaslaavi kalligraafia)

Neljapäeviti 18.00-20.00
1. oktoobrist – 17. detsembreni
Juhendaja: Ksenija Drozd
Hind: 250.-
Varasem kalligraafia kogemus ei ole oluline.
Keel: Rus, Ukr

Sellel kursusel tutvute kirillitsa tähestiku loomise ajalooga.Tutvute esimeste kirillitsaraamatutega,nagu
näiteks “Ostromiri evangeelium” (1056-1057), “Svjatoslavi kogu” (1073), “Kiievi psalter” (1397) jpt, ja
õpite neid kopeerima. Kursusel saate teada kõik selle fondi kirjutamise nüansside ja peensuste kohta.

Õpite töötama laisulega, valmistama pilliroost ja linnusulgedest traditsioonilisi kalligraafia tööriistu ning
loomulikult alustama nendega tööd.
Samuti saate teada, kuidas joonistada kohustuslikes käsikirjades kasutatavaid initsiaale ja ornamente.
Tutvute kuldamise ja surutrüki tehnikatega.
Kursuse lõpus koostate saadud teadmiste põhjal oma kalligraafilise kompositsiooni.

УСТАВ

По четвергам

С 18.00 до 20.00

1 октября – 17 декабря 2020г.
Преподаватель: Ксения Дрозд
Стоимость: 250 евро
На этом курсе вы узнаете о истории создании кириллицы. Познакомитесь с первыми
кириллическими книгами, такими как «Остромирово Евангелие» (1056–1057 гг.), «Изборник
Святослава» (1073 г.), «Киевская псалтырь» (1397г ) и др., научитесь их копировать. Узнаете о
нюансах и тонкостях написания этого шрифта. Вы освоите работу ширококонечными перьями и
кистями, научитесь изготавливать традиционные каллиграфические инструменты из тростника и
птичьих перьев и, конечно, будите работать ими.
Также вы научитесь рисовать буквицы и орнаменты, используемые в уставных рукописях.
Познакомитесь с техникой золочения.
По итогу курса, на основе полученных знаний, вы создание свою каллиграфическую композицию.