Kursused:

 

Tutvumine

vanaslaavi kalligraafiaga

Esmaspäeviti

Kell 18.00 – 19.30

2. oktoobrist – 18. detsembrini 2023

Hind: 280€

Varasem kalligraafia kogemus ei ole oluline.

Juhendaja: Tatiana Iakovleva

Keel: Est,Rus. 

 Sellel kursusel kutsume teid tutvuma vanaslaavi kalligraafia tüüpidega.

Kursus koosneb kolmest osast: „Sidekiri“, „Ustaav“ ja „Kiirkiri“.

Tutvute 11.-17. sajandil kasutatud kirillitsa kirja arenguga.

Õpite selleaegsete perioodide kirjutamisvõtteid, kasutades erinevaid kalligraafilisi vahendeid ja saadud teadmiste põhjal saate luua oma loomingulisi kompositsioone.

Kursuse 1. osas tutvute iidse slaavi kalligraafia imelise stiiliga – “ Sidekiri “. Õpite kirjutama laisulega, saate teada millised on ligatuurid ja nende sidumise põhimõtted, õpite siduma tähti ning sõnu kauniks terviklikuks mustriks.

Kursuse 2. osa on pühendatud „Ustaav“ . Siinkohal käsitleme esimesi kirillitsaraamatuid, näiteks “Ostromirovi evangeelium” (1056-1057), “Kiievi psalter”. Õpite vanameistrite tehnikaid, vaatame käsikirju ning saate teada, mis kujutab endast liitkiri. Võimalus valmistada endale ise pilliroost sulg kirjutamiseks.

Kursuse 3. osa – “ Kiirkiri “, mis vastab umbes ladina kursiivi mõistele. Nii 15. sajandil käsitsi kirjutatud kirillitsa kiri, mida iseloomustab voolav ja julgelt väljendunud kalligraafiline tähemärk. Kiri on üksteisega seotud, peened ja keerukad tähekujud, mitmesuguste märkide, konksude ja lisadega, mis esmapilgul tundub olevat raske lugeda. Kursuse selles osas saate teada, kuidas kirjutati kirju ja koostati dokumente. Õpite, kuidas lõigata linnusulgi kirjasuleks. Tutvute tähtede põimimise, ligatuuride ja lühenditega. Igal kirjutajal oli oma iseloomulik käekiri nii ka teie õpite kirjutama oma tunnete ja emotsioonidega saavutades oskusliku väljendusvahendi. Olete oodatud kirjakunsti põnevasse maailma, rännates ajas ja kirjas!

ЗНАКОМСТВО

СО СТАРОСЛАВЯНСКОЙ КАЛЛИГРАФИЕЙ

По понедельникам 

С 18.00 до 19.30.

2 октября – 18 декабря 2023 г.

Стоимость: 280 €

Преподаватель: Татьяна Яковлева

Язык: Эст., Рус

Описание:
На этом курсе мы предлагаем вам познакомиться с видами старославянской каллиграфии.

Курс состоит из трех разделов: “Вязь”, “Устав” и “Скоропись”.

Вы узнаете, как развивалась древнее кириллическое письмо начиная с XI до XVII века.

Освоите техники письма разных периодов, используя разные каллиграфическими инструменты и опираясь на полученные знания, сможете создавать свои творческие композиции.

В 1 разделе курса вы познакомитесь с прекрасным стилем древнеславянской каллиграфии – “Вязью”. Вы научитесь писать ширококонечным пером, узнаете, что такое лигатуры и принципы их построения, научитесь заплетать слова и буквы в красивый орнамент.

2 раздел посвящен «Уставу». Здесь мы рассмотрим первые кириллические книги, такие как “Остромирово Евангелие”, “Киевская Псалтирь”. Вы научитесь техникам старых мастеров, которые используются в каллиграфии «устава», узнаете, что такое составное письмо, а также научитесь изготовлению тростниковых ручек.

3 раздел нашего курса – “Скоропись”. Более поздний рукописный кириллический шрифт, который характеризуется ярко выраженным каллиграфическим характером. Он очень динамичный, стремительный. В этой части курса вы узнаете о том, как раньше писали в канцеляриях, оформляли грамоты и документы. Вы научитесь заточке птичьих перьев. Узнаете о росчерках, лигатурах и сокращениях в скорописи. Раньше каждый писец обладал своим почерком и вы научитесь писать, проявляя свои чувства и эмоции. Вас ждет множество экспериментов и интересных впечатлений!

 

COPPERPLATE

(INGLISE PEENSULE KURSIIV)

Teisipäeviti

Kell 18.00-19.30

3. Oktoobrist – 19. Detsembrini 2023

Hind: 280€
Juhendaja: Tatiana Iakovleva
Varasem kalligraafia kogemus ei ole oluline.
Keel: Est, Rus

See kursus aitab teil sukelduda kaunite kalligraafilistejoonte, kergete ja keerukamate vormide maailma ning tutvuda ühe kõige lemmikuma kalligraafilise kirjutamisstiiliga – INGLISE KURSIIV ehk COPPERPLATE.12 tunni jooksul valdate terava sule abil kirjutamise tehnikat. Alustades lihtsamatest elementidest ja harjutustest, liigume sujuvalt edasi keerukate tähtede, suletõmmete ja finessideni, omandades järk-järgult „INGLISE PEENSULE” rütmija harmooniat. Saadud teadmisi ja oskusi kasutades suudate luua omakalligraafilise kompositsiooni.

 

COPPERPLATE (АНГЛИЙСКИЙ КУРСИВ)

По вторникам 

С 18.00 до 19.30

3 октября – 19 декабря 2023 г.

Цена: 280€

Преподаватель: Татьяна Яковлева
Каллиграфический опыт не обязателен
Язык: Эст., Рус.

Этот курс поможет вам окунуться в мир прекрасных каллиграфических линий, утонченных, легких
и витиеватых форм и познакомится с одним из самых любимых каллиграфических стилей письма
– Английским курсивом или Copperplate.
В течении 12 занятий вы освоите технику письма остроконечным пером. Начиная от самых
простых элементов и упражнений в прописях, мы плавно будем переходить к сложным формам
букв, росчеркам и вензелям, постепенно осваивая ритм и гармонию «Английского курсива».

Опираясь на полученные знания и опыт, по итогам курса, участники создадут каллиграфические
свои композиции.

LADINA KALLIGRAAFIA

 I OSA

Kolmapäeviti

Kell 18.00 -19.30

4. oktoobrist – 20. detsembrini 2023

Hind: 280

Juhendaja: Tatiana Iakovleva

Varasem kalligraafia kogemus ei ole oluline.

Keel: Est, Rus

II OSA
Kolmapäeviti

Kell 18.00 -19.30

7. veebruarist – 24. aprillini 2024

Hind: 280 

Juhendaja: Tatiana Iakovleva

Varasem kalligraafia kogemus ei ole oluline.

Keel: Est, Rus

Alustame kalligraafia ajalooliste kirjadega (2.- 12. sajand), mis annab aluse edasisele tähe ja kirja
kujunemisele ning mõistmisele.
Tutvute Rooma kirjadest RUSTIKA, RUUTKAPITAAL ja UNTSIAAL kirjastiilidega ning Gooti kirjadest GOOTI
TEKSTUURKIRJAGA.
Saate teadmisi nende kirjastiilide kasutamisest erinevates tekstides nii ajaloolistel kui tänapäeva
vormidel.
Saadud teadmisi ja oskusi arvestades on Teil võimalik luua kalligraafiline kompositsioon.

Jätkame ajalooliste kirjastiilide õppimisega (12. sajandist kuni tänapäeva)
Tutvute Gooti kirjadest joonistatava LOMBARDIA VERSAALIDEGA. Renessansi kirjadest KALDKIRJA e.
Italicuga ja lõpetame kursuse COPPERPLATE e. Inglise peensulekirjaga.

Kursusel saate teadmised ajalooliste näidete põhjal kirja arenemisest, kirjastiilide sobivusest ja
kasutusest erinevates tekstides.
Saadud teadmisi ja oskusi arvestades on Teil võimalik luua kalligraafiline kompositsioon.

ЛАТИНСКАЯ КАЛЛИГРАФИЯ
Курс посвящен знакомству с историческими стилями письма и дает общее представление о
развитие письменности.
Этот восьмимесячный курс поможет вам в освоении базовых каллиграфических знаний.

Курс состоит из двух частей:
I ЧАСТЬ

4 октября – 20 декабря 2023
По средам 18.00-19.30

Преподаватель: Татьяна Яковлева
Цена: 280
Каллиграфический опыт не обязателен
Язык: Эст, Рус

Первая часть курса будет посвящена знакомству с историческими стилями письма 2-12 веков, что
в дальнейшем обеспечит общее понимание формообразования и построения букв.
Вы получите базовые каллиграфические знания, познакомитесь с ширококонечными
инструментами и сможете воспроизводить такие стили как РИМСКОЕ КАПИТАЛЬНО ПИСЬМО,
РУСТИКА, КВАДРАТНЫЙ КАПИТАЛЬНЫЙ, а также УНЦИАЛ и ГОТИЧЕСКОЕ ПИСЬМО.
Познакомитесь как с историческими, так и современными образцами текстов в которых
использовались эти стили письма.
На базе полученных знаний и навыков, вы сможете создать свою каллиграфическую композицию.

II ЧАСТЬ

7 февраля – 24 апреля 2024

По средам, с 18.00 до 19.30

Преподаватель: Татьяна Яковлева
Цена: 280
Каллиграфический опыт не обязателен
Язык: Эст, Рус

Во второй части курса мы продолжим изучать основные исторические стили письма.
На базе исторических образцов вы узнаете о том, как развивалось письмо, начиная с 12 века и до
настоящего времени.
Вы узнаете о ЛОМБАРДСКИХ ВЕРСАЛАХ и о курсивных почерках, таких как ИТАЛЬЯНСКИЙ (ITALIC) и
АНГЛИЙСКИЙ КУРСИВ (COPPERPLATE).
Этот курс поможет вам овладеть остроконечными инструментами, а также вы узнаете о
разнообразии современных каллиграфических инструментов.
На основе полученных знаний и навыков вы сможете создать свою каллиграфическую
композицию.

COPPERPLATE

(INGLISE PEENSULE KURSIIV)

Reedeti

Kell 18.00-19.30

6. Oktoobrist – 22. Detsembrini 2023

Hind: 280

Juhendaja: Tatiana Iakovleva

Varasem kalligraafia kogemus ei ole oluline.

Keel: Est, Rus

 

See kursus aitab teil sukelduda kaunite kalligraafilistejoonte, kergete ja keerukamate vormide maailma ning tutvuda ühe kõige lemmikuma kalligraafilise kirjutamisstiiliga – INGLISE KURSIIV ehk COPPERPLATE.12 tunni jooksul valdate terava sule abil kirjutamise tehnikat. Alustades lihtsamatest elementidest ja harjutustest, liigume sujuvalt edasi keerukate tähtede, suletõmmete ja finessideni, omandades järk-järgult „INGLISE PEENSULE” rütmija harmooniat. Saadud teadmisi ja oskusi kasutades suudate luua omakalligraafilise kompositsiooni.

 

COPPERPLATE (АНГЛИЙСКИЙ КУРСИВ)

По пятницам 

с 18.00 до 19.30 

6 октября – 22 декабря 2023

Цена: 280€

Преподаватель: Татьяна Яковлева
Каллиграфический опыт не обязателен
Язык: Рус, Эст

Этот курс поможет вам окунуться в мир прекрасных каллиграфических линий, утонченных, легких
и витиеватых форм и познакомится с одним из самых любимых каллиграфических стилей письма
– Английским курсивом или Copperplate.
В течении 12 занятий вы освоите технику письма остроконечным пером. Начиная от самых
простых элементов и упражнений в прописях, мы плавно будем переходить к сложным формам
букв, росчеркам и вензелям, постепенно осваивая ритм и гармонию «Английского курсива».

Опираясь на полученные знания и опыт, по итогам курса, участники создадут каллиграфические
свои композиции.

Kalligraafia lastele

Neljapäeviti

Kell 17.00-18.00

5. Oktoobrist – 21. Detsembrini 2023

Hind: 250

Vanus: 7-12 a.

Juhendaja: Tiina Kull

 Keel: Est, Eng, Rus

 

Meie tänapäeva arvutimaailma keskkonna poolt ümbritsetud lastele on just kalligraafia suurepärane vahend kannatlikkuse ja visaduse kasvatamiseks. Kalligraafia õpetab analüüsima, arendab mälu ja toob välja lapse loomingulisi võimeid. Annab hindamatu panuse lapse arengule tervikuna.
Kalligraafia tunnis laps:
– tutvub mitmesuguste kalligraafiliste stiilidega
– õpib valdama erinevaid kirjutamisvõtteid, kasutades selleks erinevaid kalligraafilisi tööriistu
– õpib kirjutama ja kujutama ilusaid ja loetavaid tähti
– õpib käsitsi valmistama paberit
-tutvub kõrgtrüki tehnikaga
– kursuse lõpus luuakse käsitsi valmistatud paberist oma raamat

КАЛЛИГРАФИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

По четвергам

с 17.00 до 18.00 

5 октября – 21 декабря 2023

Цена: 250€

Возраст: 7-12 лет

Преподаватель: Тиина Куль

Язык: Рус, Эст, Англ.

В современном компьютерном мире каллиграфия для ребенка – это прекрасное средство воспитания терпения, усидчивости, аккуратности, точности. Это искусство учит думать, анализировать, тренирует память, а также раскрывает творческие способности. Занятия каллиграфией вносят неоценимый вклад в общее развитие ребенка, так как прекрасно развивает
мелкую моторику, делает движения сильными и координированными.
На этом курсе ваш ребенок:
– Научится правильно сидеть во время письма, держать перо;
– Познакомится с разными каллиграфическими стилями и техниками письма;
– Познакомится с разнообразием каллиграфических инструментов;
-Узнает, как писать и рисовать буквы, делая их красивыми и читаемыми;
– Научится отливать бумагу вручную;
– Познакомится с техникой высокой печати.
– По итогам курса, используя сделанную вручную бумагу, создаст свою собственную арт-книгу.