Praeguseks oleme korraldanud kaheksa Creative Makers´i töötuba, mille käigus lapsed ja nende vanemad on saanud paberit valmistada, trükkida kõrgtrüki tehnikas ja stop-motion animatsiooni luua. Meie loometegevuse ja arutelu üldine teema on keskkonna hoidmine. Alustame seminare lihtsa küsimusega: “Kuidas saab igaüks meist aidata kaasa Eesti looduse säilimisele?”

Me jagame lapsed nelja meeskonda. Iga grupp saab oma “passi”, mis sisaldab päevaplaani ja suunavaid küsimusi. Iga rühm valib keskkonnaprobleemi ja seejärel mõtleb probleemi võimalike lahenduste peale. Ning kõige lõpuks kujutavad lapsed oma ideed lühikeses animatsioonis ja kujundavad plakati.

Plakati trükkimine on jaotatud kaheks osaks – esmalt saavad lapsed Nestoriga Korrex Nürnbergi trükimasinaga plakati põhja trükkida. Nestor räägib neile natuke trükkimise ajaloost ning seletab, miks tuleb kõik tähed masinasse peegelpildis asetada. Kui põhi trükitud, töötavad lapsed edasi trükimeistri Hannah juures. Meeskondadel palutakse väljendada oma ideed läbi loomingulise kirja. See tähendab, et lapsed ei kasuta tähti, mitte kirjutamiseks, vaid loovad nende abil visuaalseid kompositsioone. Muidugi trükivad kõik oma kompositsiooni Labora käsitsi valmistatud paberile. Ja otseloomulikult saavad kõik külastajad ka ise meie juures paberit valmistada, selles assisteerib neid meie tubli paberimeister Mari. Mariga valmistavad lapsed seemnepaberit, mille nad võtavad hiljem koju kaasa ja võivad soovi korral ka maha istutada.

Stop-motion animatsiooni töötuba on tõenäoliselt laste seas kõige populaarsem. Lapsed saavad lühitutvustuse masina kasutuse kohta (esialgne animatsioonikohvri idee on pärit Wonderful Idea Co poolt) ning juba nad asuvadki animeerima. Nad võivad kasutada kõiki materjale ja objekte, mis on ruumis saadaval ning nendega loovad tegelased, tausta, filmipealkirja, sageli ka tiitrid. Ja olgugi, et nüüdseks on juba 30 postrit ja animatsiooni valminud, siis ikka ja jälle suudavad meid meie noored külalised üllatada. Kindel on see, et meil igav ei hakka. Loodame, et ka lastel mitte!

Siin saate tutvuda laste poolt loodud animatsioonidega.

Täiendavad fotod asuvad siin.