(See English below)

Labora sünnipäevapeo postkaardikujunduse konkursi tingimused

 • Võidukujunduse autor saab järgmise auhinna: 1 Labora paberivalmistamise töötuba. Töötoas võib osaleda kuni 16 inimest. Võitja peab auhinna saamiseks telefoni või e-maili teel leppima kokku talle sobiva töötoa aja. Töötuba kestab umber 1 tund. Auhind tuleb ära kasutada enne 2017. aasta 31. detsembrit.
 • Kujundus tuleb konkursile esitada hiljemalt 4. juuniks kell 23:59 koos autori nime, vanuse ja kontaktandmetega (või autori vanemate kontaktandmetega).
 • Kujundus tuleb konkursile saata e-maili teel aadressile info@labora.ee.
 • Kujundus tuleb saata kõrge resloutsiooniga PDF-failina või kõrge kvaliteediga jpg-vormingus fotona.
 • Trükitehnilistel põhjustel peab kujundus olema joonistatud musta tindipliiatsi/vildikaga või digitaalselt. Pliiatsijoonistused kahjuks ei sobi!
 • Kujundus peab olema must-valge ja A4 või A5 formaadis. Kujundus muudetakse (Labora poolt) enne trükkimist A6 formaati.
 • Võidukujundus kuulutatakse välja 5. juunil ja võitjaga võetakse esimesel võimalusel ühendust.
 • Kontakandmeid kasutatakse ainult võitjaga kontakteerumiseks.
 • Alla 18-aastased võivad konkursil osaleda vanemate nõusolekul.
 • Konkursi võitjal palutakse Laborale saata kas kõrges resolutsioonis (1200 tpi) skäneering oma tööst või originaaltöö (mis hiljem tagastatakse) või trükivalmis vektorfail.
 • Skäneeritud töö, originaaltöö või vektorfail peab meieni jõudma 7. juuniks, et jõuaksime sünnipäevapeo ajaks valmistada trükiplaadi.
 • Kui võidukujunduse autor ei saada ettenähtud ajaks vajalikku trükifaili/originaaltööd, valitakse uus võidutöö ja auhind antakse uue võidutöö autorile.
 • Võidukujundus valitakse Labora kollektiivi poolt arvestades seda, kui hästi annab kujundus edasi Labora missiooni: “Julgustada inimesi saatma positiivseid sõnumeid üle terve maailma”.
 • Labora jätab endale õiguse mitte kasutada ühtegi konkursile esitatud töödest juhul, kui ükski neist ei vasta konkursi tingimustele.
 • Oma töö konkursile esitades annate Laborale (Tallinna Paberikoda OÜ) nõusaoleku kasutada kujundust turunduslikel eesmärkidel.

Labora’s Birthday Card Design Competition Rules and Guidelines:

 • The author of the winning design is entitled to the following prize: 1 papermaking workshop given by Labora. Up to 16 people can participate in the papermaking workshop. The winner must book a time ahead via e-mail or telephone and attend the workshop by 31 December 2017.
 • The design must be submitted by 4 June 2017 (23:59 EET) with the name, age, and contact information (e-mail address and telephone number) of the author.
 • The design must be submitted via e-mail (info@labora.ee) as a scan in PDF or as a high-quality photo in JPG.
 • The design must be black and white, drawn with a black felt-tip pen, or black ink (NOT PENCIL!), or a digital drawing.
 • The required size is A5 or A4. (The final design will be downsized to fit A6.)
 • The winner of the design competition will be anonunced on 5 June 2017; the winner will be contacted shortly afterward.
 • The submitted contact information will be used solely for contacting the winner.
 • Children under the age of 18 are welcome to participate with the consent of their parent.
 • The winner will be asked to provide a high-resolution scan of their design (1200 dpi) or the original drawing (which will be returned) or a vector file. The file must be recieved by 7 June 2017.
 • If the winner fails to provide the design for printing, another design will be chosen instead and the prize will be transfered to the author of the newly chosen design.
 • The winning design will be chosen by Labora team based on how well the design illustrates Labora’s mission “To encourage people to send positive messages around the world”.
 • Labora reserves the right to not chose any of the submitted designs.
 • By submitting your design you consent to Labora (Tallinna Paberikoda OÜ) using your design for marketing purposes.