Esimene töötuba edukalt läbitud!

Labora – töökoda lastele, korraldab selle aasta oktoobris ja novembris tasuta töötubasid lastele.

Möödunud nädalal toimuski meie esimene õpituba pikemast töötubade seeriast. Selle käigus valmistasime lastega paberit, trükkisime kõgtrükimeetodil ja meisterdasime animatsiooni kallal.

Sellel kuul keskendume laste õigustele, sest 20. novembril on Ülemaailmne lastepäev ja tähistatakse laste õiguste konventsiooni jõustumist. Töötoas käsitleme laste õigust haridusele ning arutleme lastega keskkonnakaitse teemadel (artikkel 28 ja 29, UNICEF).

Siin võite tutvuda valminud animatsioonidega: